(εκκλ.) благодарственный молебен.


(εκκλ.) благодарственный молебен.
[дорифорос] ουσ. а.

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.